Blauwe Maandag

Depressie is een taboeonderwerp in Nederland. Iemand die depressief is wordt vaak afgeschilderd als zielig, mistroostig en iemand om op afstand te houden. Er is zelfs een meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday. Maar wat is een depressie eigenlijk? En wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over?

Blauwe Maandag ook wel Blue Monday is een term die bedacht is door de Britse psycholoog Cliff Arnall (Bron: Gezondheid&Co). Op basis van een wetenschappelijke formule berekende hij dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop mensen zich het meest verdrietig, meest weemoedig, meest down en meest depressief voelen. Het is vaak nog donker, de feestdagen liggen achter ons en de vakantiedagen ver vóór ons.

Nou kan ik je vertellen dat de maandag niet bepaald mijn meest favoriete dag van de week is. Het liefst zou ik de wekker op mijn telefoon willen vermoorden. En ik ben notabene vernoemd naar de maandag! Maar als die vlaag van ontoerekeningsvatbaarheid is verdwenen, bedenk ik me dat ik toch wel erg gewend ben aan dat rinkelende speeltje. Laat staan dat ik niet bereid ben om geld neer te tellen voor mijn eigen stupiditeiten. Maar, depressief voel ik me niet op de maandag, het is hoogstens een ‘langzaamaandag’.

Depressie is voor mij altijd wel  een onderwerp van interesse geweest. Ik heb iemand zien omslaan als een blad aan een boom.  Ik heb strips vol pillen gezien op de eettafel, op het bureau en op het aanrecht. En ik walg tot de dag van vandaag nog van die walgelijke chemische troep. Want weet je, ik zag het diegene niet helpen. Ik zag een schim van iemand waar ik om gaf en de sprankeling in zijn ogen die was verdwenen. Zijn eens zo enthousiaste verschijning dof, verstomd en verdoezeld door pillen. Ik heb gezien hoe iemand anders die de ongelofelijke moed had om te vertellen dat het echt niet goed ging, onderwerp werd van roddel, gefluister en achterklap. Zij is er bovenop gekomen, in haar geval, zonder chemische troep.

Ik geloof niet dat medicijnen de oorzaak van depressie kunnen verhelpen. Ze zijn in mijn ogen ‘symptoombestrijders’, bestrijdingsmiddelen voor je hersencellen.  Sinds mijn  ervaringen met depressie in mijn directe omgeving, heb ik me altijd afgevraagd wat eigenlijk de oorzaak is van een depressie. Ik bedoel, iedereen is wel eens down, iedereen heeft weleens een dipje. Maar wat is depressie nu eigenlijk?

Als ik levensvragen heb, grijp ik altijd naar mijn Bijbel. Hoewel dit boek duizenden jaren oud is, verwonder ik me elke keer weer over de levende wijsheid die je kunt toepassen op de dag van vandaag. Elia, Saul, Jeremiah, Jona ,Job en Paulus ze zijn allemaal personen in de Bijbel die leden aan depressies.

De mensen in mijn omgeving die aan depressies leden, deelden met me waar ze mee zaten. Hoewel de uitwerking van de depressies bij deze mensen verschilden, zag ik één overeenkomst: hun gedachten. Hun gedachten waren vaak negatief, hun zelfbeeld was niet realistisch. Maar wat me vooral opviel, was dat hun gedachten niet overeenkwamen met de werkelijkheid. Wat de Bijbel zegt over depressiviteit?

Oorzaken van depressie

Joyce Meyer is een Amerikaanse schrijfster. Ze groeide op in een disfunctioneel gezin vol haat, achterdocht en misbruik. Haar geloof in God heeft haar doen breken met dat donkere verleden. Ze werd niet verbitterd, maar leerde Gods liefde kennen en de kracht van genezing. Nu inspireert ze anderen om die weg ook te bewandelen. Ze schreef veel boeken over de invloed van gedachten op je leven, waaronder Strijd in je denken en Kracht in je denken. Met de Bijbel als basis, laat ze zien hoe krachtig gedachten kunnen zijn. Ze maakt duidelijk, dat je als mens het vermogen hebt om je gedachten te kiezen. Op een dag krijgen we zo’n duizend gedachten, sommige positief andere negatief. Ze wil haar lezers op hun hart drukken, dat het belangrijk is om je gedachten te onderzoeken. Ze verwijst daarbij naar 2 Korinthiërs 10 vers 4-5.

Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen; alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot Gods gehoorzaamheid, die nog de kop opsteekt.(Vertaling: Het Boek)

De Bijbel spreekt hier over opstand in het menselijk denken. Veel denkpatronen zijn de oorzaak van wat mensen als problemen ervaren. Met een opstand in het menselijk denken wordt bedoeld denken dat het in strijd is met hoe God over ons denkt. God aanschouwt als unieke wezens, bijzonder, liefdevol en deel van Hem. In dezelfde Bijbeltekst wordt ook aangegeven dat de opstand kan worden gebroken.

Opstand in het menselijk denken dus. Gedachten die niet overeenkomen met hoe God jou ziet. Wat betekent dat eigenlijk? Waar komen die gedachten vandaan?

‘Satan biedt iedereen verkeerde gedachten aan, maar we hoeven zijn aanbod niet te accepteren. We kunnen leren welke soorten van denken wel aanvaardbaar zijn door de Heilige Geest en welke manieren niet. (…) Het denken is het strijdtoneel. Het is van levensbelang dat we onze gedachten laten aansluiten bij Gods gedachten. Dit is een proces wat tijd en studie kost’ (Strijd in je denken [2004]:12)

Nou weet ik dat een aantal mensen die dit artikel lezen, niet geloven in God. Of wel geloven dat er iets is, maar niet weten wat. Maar iedereen kent de strijd van goed en kwaad. Dit vraagstuk komt in alle culturen, beschavingen en volken voor. En dat is juist de strijd die Joyce Meyer benoemd en wat er staat geschreven in 2 Korinthiërs 10 vers 4-5. Er is een strijd in deze wereld tussen goed en kwaad. Deze strijd begint in je gedachten.

Genezing van depressie

Als er een strijd in je denken plaatsvindt, gedachten invloed hebben op je leven en  je negatieve gedachten kunnen leiden tot een depressieve gedachtenpatronen, dan is dat toch eenmaal zo? De ene mens is nou eenmaal wat negatiever, dan de ander, toch? Klopt, de ene persoon is negatiever dan de ander. Dat zegt niet dat het ‘nu eenmaal zo is’.

Negativiteit kan ook een verslaving worden. Met een verslaving bedoel ik dan een automatische reactie op een bepaalde prikkel, ook wel geconditioneerd gedrag genoemd. En patronen kunnen wel degelijk worden doorbroken, maar het kost tijd, energie en wilskracht.

De Bijbel spreekt over ‘loslaten’ als het gaat om zelfmedelijden, negativiteit en depressie. Jesaja 43 vers 18-19 spreek letterlijk over er ‘niet meer aan denken’. Je laat de gedachte letterlijk los en geeft het aan God. God geeft er iets nieuws voor terug, hij laat het ‘ontkiemen’. Een zaad is geplant en er groeit iets nieuws.

Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied: zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. (King James Vertaling)

Betekent dit dat je genoeg hebt aan de Bijbel en gebed en een doktersbezoek moet overslaan?  Ik denk dat als het gaat om depressivieit een bezoek aan de dokter zeker aan te raden is (mijn mening over pillen ken je inmiddels). Negatieve gedachten heb je namelijk in allerlei vormen. Een dip, een langere periode van negativiteit en een langdurige periode van negativiteit (depressie). Een depressie is een ziekte en de Bijbel is hier heel duidelijk over in Mattheüs 9:12:

Omdat gezonde mensen geen doker nodig hebben, maar zieke wel! (Vertaling: Het Boek)

Voor de lezers die niet geloven, kan ik me voorstellen dat de Bijbelteksten klinken ‘als te gechargeerd’ en ‘makkelijk”. Het mooie aan de Bijbel is, dat sommige dingen echt zo makkelijk zijn. En vaak in contrast staan met de gangbare denkbeelden. Eerst zien dan geloven, zeggen mensen vaak, waar de Bijbel zegt, geloof en je zult zien! God heeft zijn gedachten opgeschreven in Zijn Boek, de Bijbel. En dit is wat Hij zegt:

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. (King James Vertaling,Jesaja 55:8)

Sommige dingen blijven onbegrijpelijk voor jij en ik. Waarom er nog oorlog is in de wereld, waarom mensen honger hebben, waarom mensen zelfmoord plegen omdat ze geen uitkomst zien. En misschien krijgen we er wel geen antwoord op in dit leven. En soms is dat onbevredigend. Maar in de tussentijd, met mijn toewijding en Zijn hulp probeer ik de wereld mooier te maken, liefdevoller. Want een ding is voor mij zeker; als je op zoek gaat naar Hem, krijg je altijd antwoord.

Be the first to comment

Laat een bericht achter