Project X

Hoe begin je een project? Op je werk bijvoorbeeld? Ik bedoel je hoe vlieg je dat aan? Handige tips voor op je werk, maar ook daarbuiten…

  1. Een project kent een begin en een eind

Het meest belangrijke kenmerk van een project is dat het een duidelijk begin en een duidelijk eind heeft. Zorg dat je een timeframe in je hoofd hebt. Op dit en dit moment begin ik en dan en dan moet het af zijn. 

     2.  Een project kent kaders

Dat is ongeveer de eerste stap die je zet. Zet kaders neer en bepaal de scope. Met andere woorden, wat valt er binnen het project en valt er absoluut daar buiten. Zorg er daarbij voor dat je scope realistisch is. Rome was niet gebouwd in één dag.

   3. Maak een projectplan

Als je kaders heb gesteld is het veel makkelijker om daar tijd aan te koppelen. Een projectplan heeft een tijdschema en duidelijke ‘deliverables’.

   4. Bepaal mijlpalen

Een project heeft mijlpalen, doelen die in elk geval behaald moeten halen. Zet die uit voor elk projectonderdeel. Vaak helpt het om die te schetsen op een blanco vel papier.

  5. Beloon jezelf

Met name als je mijlpalen behaalt is dat een reden om het te vieren. Trakteer jezelf met een lekker muffin, een klein cadeautje of een drankje. Hoe meer lol je koppelt aan het project hoe sneller je geneigd bent om je doelen te halen.

 

Xxx

Jubes

Be the first to comment

Laat een bericht achter