Verschillende geloven op één kussen…

Faith

Geloof en relaties. Ik ben altijd gelovig geweest, zo opgevoed. Op een volwassen leeftijd heb ik daarnaast zelf de keuze gemaakt. Niet iedereen is gelovig. Ik heb genoeg vrienden die niet gelovig zijn. Dat respecteren we van elkaar. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk in een relatie waar de één gelovig is en de ander niet?

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Zo luidt het spreekwoord. Onlangs beëindigde mijn relatie, na drie jaar. We zagen de wereld totaal anders…dat kan. Het afscheid was warm, zonder wrok en zonder verwijt. Natuurlijk was er verdriet en pijn. Aan de andere kant, ik heb er een maatje voor het leven bij. Dat we de wereld anders zien, is grotendeels te wijten aan mijn geloof. Ik geloof in God, eigenlijk sinds ik me kan herinneren. In mijn volwassen leven maakte ik daarnaast de bewuste keuze voor God. Mijn geloof in Hem, leert me te relativeren, geeft me kracht en de rust die ik van Hem krijg is onbeschrijfelijk. Meerdere malen heb ik wonderen gezien en ervaren, die alleen zijn te wijten aan Zijn kracht. Als het gaat om werk, huisvesting, maar vooral mijn karakter en emoties ben ik gegroeid.

Mijn geloof in Hem, zorgt ook dat ik dingen anders zie, haaks op de wereldse idealen. Een voorbeeld: deze wereld is er één van eerst zien en dan geloven. Maar door mijn geloof in Hem ben ik gaan zien. In mijn relaties met ongelovige mensen  merk ik dat hun wereldbeeld verschilt  van Bijbelse principes. Wat de Bijbel zegt over verschillende geloven lezen we terug in 2 Korintiërs 6: 14-16:

Verbind u niet aan mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn van de tempel van de levende God, Die heeft gezegd: “Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn (vertaling: Het Boek).

De Bijbel spreekt in deze context over een ongelijk span (2 Korintiërs 6: 14-16, vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling).

 Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.

Hier wordt gedoeld op eenheid, die kan ontbreken, juist omdat je beiden anders gelooft, een andere wereldvisie hebt. De wereld bevindt zich in strijd tussen goed en kwaad (elke cultuur, elk geloof [er]kent dit dualisme). En een ongelijk span kan voor satan een ingang zijn om Gods plan te saboteren.

Zou je altijd een relatie moeten hebben met een gelovige als je zelf gelovig bent? Niet altijd, zo geloof ik. Maar ik geloof wel dat je de Heer om zijn leiding moet vragen als je een keuze maakt voor een partner. Zo zijn er enkele voorbeelden in de Bijbel terug te vinden van twee verschillende geloven binnen een relatie. Maar dan altijd in samenspraak met een doel, een voltrekking van Gods plan.

 

3 Comments

Laat een bericht achter